Diety dla zdrowia

Przepisy

Diety zdrowotne

Dieta dekontaminująca

Prawie w każdym domowym środku czystości znajdują się składniki trujące. Każdy pestycyd, herbicyd i środek użyźniający glebę ma działanie toksyczne. Każdy płyn używany w samochodzie jest trujący. Wszystkie chemikalia w postaci farb, lakierów, emalii, smarów, wybielaczy i detergentów mogą wywołać chorobę, jeśli nawet niewielka ich ilość zostanie wchłonięta do organizmu.

Jeśli Twoja choroba nie ustępuje pomimo wielu terapii, leków farmakologicznych (chemia) i innych zabiegów, zastanów się nad oczyszczaniem organizmu i usunięciem z niego toksyn. Systematyczne odtruwanie organizmu to zasadniczy warunek odzyskania zdrowia.

  
Pestycydy

Dyrektywa Unii Europejskiej 86/362/EWG dokładnie określa dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów w ziarnie zbóż. W Polsce dokument ten uzupełnia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.27.12.2000r. określające dopuszczalną zawartość substancji obcych w żywności i używkach.

Ostatnie 50 lat XX-wieku to dynamiczny rozwój produkcji rolniczej ściśle skorelowany z ilością i jakością wykorzystywanych w tym sektorze gospodarki środków ochrony roślin. Według badań Instytutu Ochrony Roślin/IOR/ na obecnym etapie rozwoju rolnictwa intensywna produkcja nie jest możliwa bez stosowania pestycydów.

DDT (dichlorodifenylotrichloroetan, dwufenylodwuchlorotrójchloroetan) - pełna nazwa techniczna 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenyl)etan), znany pod nazwą handlową Azotox, Ditox, Tritox, środek owadobójczy otrzymywany przez kondensację chloralu z chlorobenzenem w obecności stężonego kwasu siarkowego. Toksyczny dla owadów - wnikał w sposób kontaktowy przez przewód pokarmowy lub powłoki ciała i powodował zaburzenia pracy systemu nerwowego owadów. Okazało się jednak, że jest to bardzo trwały związek, w glebie ulega rozłożeniu dopiero po kilkunastu latach i ma zdolność kumulowania się we wszystkich organizmach żywych, także u ludzi. Objawy ostrego zatrucia DDT u ludzi: wzmożona pobudliwość, zaburzenia koordynacji ruchów, bóle głowy, wymioty i drgawki, zgon na skutek porażenia ośrodka oddechowego i obrzęku płuc. Szacuje się, że dawka śmiertelna DDT dla człowieka wynosi około kilkunastu gramów. Palacze wdychają go wraz z dymem papierosowym. Bardzo trwały. Okres połowicznego rozpadu w glebie: 2-15 lat, w wodzie: 56 dni, 28 w rzece. Produkty rozpadu to głównie DDE i DDD, które mają zbliżone właściwości i są jeszcze bardziej trwałe. Odkładają się w tkankach tłuszczowych zwierząt.

Kobalt - znany czynnik wpływający na powstawanie raka skóry i chorób serca. Odkrycia tego dokonano kilkadziesiąt lat temu, kiedy w jednym z miast Anglii doszło do niepokojącego wzrostu liczby osób z dolegliwościami serca. Śledztwo doprowadziło do jednego z lokalnych pubów ( do którego uczęszczali wszyscy chorzy), gdzie okazało się, że kobaltu dodawano do piwa, aby zwiększyć ilość piany!
Od tego momentu kobaltu nie można używać jako dodatku do produktów żywnościowych. Jednakże nie zabroniono jego stosowania w ogóle i w krótkim czasie powrócił pod postacią kostek zapachowych do toalety o kolorze niebieskim, płynów do mycia szyb o kolorze niebieskim, płynów do mycia naczyń, a nawet środków do płukania jamy ustnej. Jeśli zatem zauważysz jakiś produkt o niebieskim zabarwieniu -  trzymaj się od niego z daleka. Kobalt odkłada się w sercu i skórze -  osoby z rakiem skóry wykazują jego stężenie w dużych ilościach. Obecność kobaltu wraz z wieloma innymi składnikami chemicznymi oraz przy obecności pasożytów np. grzybów i nicieni  w tym włosienia krętego może być przyczyną takich chorób jak:  trądzik pokrywający plecy, twarz i klatkę piersiową.

     Kotyniny i nikotyna

Nikotyna to alkaloid roślinny, mający zarówno działanie pobudzające, jak i i hamujące w obrębie zwojów nerwowych. Zwiększa stężenie  katecholamin, glukozy, kortyzolu, wolnych kwasów tłuszczowych, wazopresyny, β-endorfin.

Przytulanie się też może być biernym paleniem                            Według amerykańskich badaczy, dzieci mogą absorbować nikotynę i inne związki zawarte w papierosach, po prostu przytulając się do swoich palących rodziców. Naukowcy odkryli również, że niemowlęta stają się ofiarami biernego palenia, dotykając mebli oraz innych domowych przedmiotów.

   

Georg Matt, profesor na Uniwersytecie Stanowym San Diego, zobaczył, że do 90% nikotyny z dymu papierosowego przywiera do okolicznych powierzchni, a wstępne badania sugerują, iż związki chemiczne mogą być połykane, wdychane lub absorbowane przez skórę.
Studium 49 dzieci poniżej 13. miesiąca życia wykazało obecność kotyniny, metabolitu nikotyny, w ich moczu oraz włosach

Kotyniny -  toksyczne metabolity nikotyny. Związek ten powstaje w wyniku rozkładu nikotyny w organizmie człowieka. Kotynina jest metabolitem nikotyny, o okresie półtrwania 20–40 godzin. U palacza tytoniu można wykryć kotyninę nawet po kilku dniach.

Nikotyna dostaje się do organizmu poprzez wdychany dym (również przez dzieci i biernych palaczy). Związek z paleniem wykazują zachorowania na nowotwory, zlokalizowane aż w 14 narządach (m.in. nerkach, pęcherzu moczowym, żołądku i jelicie grubym).

Jedną z czterech trucizn, którą daje „najlepszy słodzik świata” - aspartam jest  DWUKETOPIPERAZYNA (DKP). Nie jest to składnik Aspartamu, ale uboczny produkt jego metabolizmu. DKP powstaje w płynach zawierających aspartam w czasie przedłużonego magazynowania. Podczas nitrozowania w jelicie DKP daje związek, który jest podobny do N-nitrozomocznika m- związku chemicznego o silnym działaniu - powodującego guzy mózgu.

Jak się ratować?

1. Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.).

Rodzaje dekontaminacji

 • fizyczna
  • woda – zmycie cząstek substancji z ciała
  • woda z mydłem, a następnie posypanie talkiem lub mąką
  • mechaniczna – starcie środka odkażającego ze skóry skażonego
 • chemiczna
  • woda – zmycie cząstek substancji
  • wybielacze stosowane w domu – do odkażania sprzętu używa się stężenia 5%, do skóry 0,5%. Nie wolno stosować na uszkodzoną skórę!

2.  W jaki sposób usuwać metale ciężki z wnętrza organizmu?

- chelatoterapia

 - selen>>

3. Podstawowe kanały odtruwania organizmu , które należy pilnie udrożnić:
jelito
wątroba
nerki
układ limfatyczny
inne kanały wydalnicze

- chlorofil (wodorosty, algi)>>

4. Witamina C>>
 

 5. Oczyszczanie z toksyn poprzez stopy>>

 

Dieta dekontaminująca

  

Zupa miso - właściwości

Zupa ma dobroczynne działanie na układ trawienny, korzystnie działa na krew i system odpornościowy. 
Stwierdzono, że jej spożywanie zmniejszyło w Japonii skutki choroby popromiennej. Również uważa się w makrobiotyce, że jest korzystna podczas terapii chorób onkologicznych. 
Jest to podstawowa zupa, jaką na co dzień spożywają Japończycy, których zalicza się do najbardziej długowiecznych społeczeństw Ziemi.

 

Zupa miso - przepisy>>

 

Dlaczego warto pozbyć się toksyn>>